Egzekucje z nieruchomości

Licytacja w Sądzie

lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wesoła 29/9, 50-521 Wrocław , dla którego  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Komandorska 16, Wrocław,  50-022 Wrocław)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00268597/7...

E-licytacja

LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ, położoną pod adresem: ul. Henrykowska 3/1, 50-503 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Komandorska 16, 50-022 Wrocław prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00170040/4....