E-licytacja

maj 5, 2023 | Egzekucje z nieruchomości

LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ, położoną pod adresem: ul. Henrykowska 3/1, 50-503 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Komandorska 16, 50-022 Wrocław prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00170040/4.

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/585505