Komornik Sądowy Paweł Reps

Szanowni Państwo,
serdecznie witamy na stronie internetowej Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Wrocław-Krzyków Pawła Repsa!

O kancelarii

Kancelaria powstała w 2018 roku i od tego czasu nieustannie się rozwija. Dzięki wysokiej skuteczności oraz niskiemu współczynnikowi zaległości Kancelaria ma możliwość przyjmowania spraw egzekucyjnych i o wykonanie zabezpieczenia nie tylko z rewiru, ale także z wyboru wierzyciela – w ramach całej apelacji wrocławskiej.

Zobacz więcej

Zamierzone cele osiągamy m.in. poprzez elektroniczny dostęp do:

systemu KIR/Ognivo

System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (SI CEPIK)

Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (EKW)

Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ),

weryfikacji w Systemie Informacji Statystki Publicznej SISP (REGON)

e-US

Zapytania do podmiotów administracji publicznej wysyłamy za pomocą elektronicznej skrzynki EPUAP, co znacznie przyśpiesza wymianę informacji.

Nasz wykwalifikowany Zespół dołoży wszelkich starań w celu szybkiego załatwienia Państwa sprawy!

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godz. w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 07:30-15:00, we wtorki w godzinach 07:00-17:00 oraz w piątki w godzinach 07:00-13:00.

Osobiste przyjmowanie interesantów przez Komornika odbywa się we wtorki w godzinach 14:00-17:00, po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty.

email: wroclaw.reps@komornik.pl

tel.: 71 720 70 25

(+48) 690 609 889

POSIADAMY JEDEN RACHUENK BANKOWY DO WPŁAT:

Santander Bank Polska S.A. nr 60 1090 1522 0000 0001 4160 2392

Przy dokonywaniu wpłat i korespondencji prosimy po podawanie sygnatury sprawy (GKm, Km, Kms, Kmn, Kmp nr/nr).

 

Kancelaria mieści się pod adresem:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Paweł Reps Kancelaria Komornicza nr XX we Wrocławiu
Ul. Łodzka 31a lok. U1
50-521 Wrocław

Wyślij wiadomość:

Kim jest komornik sądowy? 

W myśl ustawy komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Jest to profesja zaliczana do grupy takich zawodów, jak prokurator czy sędzia. Warto jednak zaznaczyć, że w przeciwieństwie do nich komornik sądowy prowadzi kancelarię na własny rachunek. 

Co robi komornik sądowy?

Komornik sądowy ma za zadanie prowadzenie sądowej egzekucji, co oznacza, że dąży on do zaspokojenia potrzeb wierzyciela, poprzez ściągnięcie należności z majątku dłużnika. Odpowiada on za wykonalność sądowego wyroku, dzięki stosowaniu określonych środków przymusu, za pomocą których egzekwuje on konkretną i wskazaną kwotę pieniędzy

Co istotne, komornik sądowy nie bada zasadności, czy też poprawności powstałego zobowiązania. Sprawdza on sam wniosek, jednak jedynie pod kątem formalnym, czyli czy został właściwie sporządzony, odpowiednio podpisany oraz czy zawarty w nim został tytuł wykonawczy

Komornik sądowy Paweł Reps wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne, niepieniężne, zabezpieczanie roszczeń, wykonywanie innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych podlegających wykonaniu poprzez egzekucję sądową bez ich zaopatrywania w klauzulę wykonalności. Dodatkowo komornik sądowy Paweł Reps z Wrocławia wykonuje również postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowienia nakazujące wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej.

Na jakim obszarze działa komornik sądowy Paweł Reps z Wrocławia? 

Komornik sądowy Paweł Reps, który działa na obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu realizuje swoje zadania i obowiązki na obszarze miasta, który obejmuje dzielnicę Krzyki, a także gminy: 

  • Kobierzyce, 
  • Sobótkę,
  • Żórawinę.

Rozpoznaje się tam sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego i karnego, oraz prowadzi się księgi wieczyste miasta Wrocławia i wyżej wymienionych gmin.

Dodatkowo komornik sądowy Paweł Reps działający przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu może prowadzić działalność poza obszarem rewiru, lecz w granicach właściwości sądu apelacyjnego we Wrocławiu, a w jego skład wchodzi 5 sądów okręgowych, takich jak:

  • Sąd Okręgowy we Wrocławiu,
  • Sąd Okręgowy w Legnicy,
  • Sąd Okręgowy w Świdnicy,
  • Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze,
  • Sąd Okręgowy w Opolu.

W jakich godzinach pracuje komornik sądowy Paweł Reps? 

Kancelaria komornika sądowego Pawła Repsa z Wrocławia otwarta jest w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 07:30-15:00, a także we wtorki w godzinach 07:00-17:00 oraz w piątki w godzinach 07:00-13:00. Komornik sądowy przyjmuje również interesantów osobiście, po wcześniejszym umówieniu wizyty, we wtorki w godzinach 14:00-17:00.