Czy komornik może ścigać za przedawnione długi?

mar 29, 2024 | Aktualności

Nie ulega wątpliwości, że zarówno dłużnicy, jak i wierzyciele często zadają sobie pytanie: czy komornik może ścigać za przedawnione długi? Sprawa przedawnienia długów i możliwości ich egzekwowania przez komornika jest złożona i zależy od wielu czynników, w tym od działań obu stron. Zainteresowani? Szczegóły poniżej!

Kiedy dług ulega przedawnieniu?

Podstawowy okres przedawnienia większości długów skrócono z 10 do 6 lat w wyniku zmian przepisów w latach 2018-2019. Każdy dług, który został potwierdzony wyrokiem, ulega przedawnieniu po 6 latach, niezależnie od jego charakteru, czy to pożyczki, kredyt, zobowiązania wobec ZUS-u czy podatkowe​​. Ten okres przedawnienia jest standardem, ale warto zauważyć, że proces przedawnienia może zostać przerwany lub zawieszony, co oznacza, że w pewnych okolicznościach termin przedawnienia może zostać wydłużony.

Na przykład, jeśli dłużnik dokona jakiejkolwiek czynności przyjętej za uznanie długu, takiej jak częściowa zapłata czy nawet pisemne przyznanie się do zobowiązania, bieg terminu przedawnienia zostanie przerwany i rozpocznie się na nowo od dnia wykonania takiej czynności.

Czy komornik może egzekwować przedawniony dług?

Tak, ale tylko w określonych sytuacjach. Jeśli wierzyciel wykaże, że dłużnik wykonał czynności przyczyniające się do odnowienia biegu przedawnienia, na przykład przez wyrażenie woli zapłaty czy przyznanie się do długu, wówczas komornik może wszcząć egzekucję. W sytuacji, gdy dług uległ przedawnieniu, a żadne czynności nie przerwały tego biegu, komornik nie ma prawa do działania w tej kwestii​​.

Obowiązek komornika i wierzyciela

Komornik ma obowiązek wszcząć egzekucję na wniosek wierzyciela, ale nie sprawdza, czy dług został przedawniony. To zadanie spoczywa na wierzycielu, który musi zbadać status długu przed złożeniem wniosku o egzekucję. Jeżeli wierzyciel nie sprawdzi tego, a komornik rozpocznie proces egzekucyjny, wierzyciel może ponieść odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa​​.

Co zrobić, gdy komornik ściga za przedawniony dług?

Jeśli komornik ściąga przedawniony dług, dłużnik nie odzyska już potrąconych środków, ponieważ komornik nie ma obowiązku weryfikować prawidłowości wniosku wierzyciela w kwestii terminu przedawnienia. Dłużnik może jednak podnieść zarzut przedawnienia długu, co w przyszłości ułatwić mogą nowe przepisy, wprowadzając na zawiadomieniach od komornika informacje o wymagalności długu i jego terminie przedawnienia​.

Przedawnienie długu u komornika stanowi ważny aspekt procesu egzekucyjnego. Chociaż komornik może w pewnych sytuacjach egzekwować przedawniony dług, to obowiązek weryfikacji statusu długu leży po stronie wierzyciela. Dłużnicy powinni być świadomi swoich praw i możliwości obrony przed niesłuszną egzekucją, szczególnie w kontekście długów, które uległy przedawnieniu. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się ze specjalistą, aby dokładnie zbadać stan faktyczny i prawny swojej sprawy.