Licytacja w Sądzie

maj 5, 2023 | Egzekucje z nieruchomości

lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wesoła 29/9, 50-521 Wrocław , dla którego  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Komandorska 16, Wrocław,  50-022 Wrocław)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00268597/7

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/588858