Kiedy wierzyciel powinien zgłosić się do komornika?

gru 10, 2023 | Aktualności

Zaleganie z płatnościami może przyczyniać się do strat przedsiębiorstwa. Zatem, co zrobić, gdy dłużnik stale odkłada uregulowanie zobowiązań? Kiedy wierzyciel powinien zgłosić sprawę komornikowi? W dzisiejszym artykule podpowiemy Ci, kiedy warto podjąć bardziej restrykcyjne kroki wobec osoby zadłużonej, aby odzyskać swoje należności.

Kiedy warto zgłosić się po pomoc do komornika?

Decyzja o skorzystaniu z usług komornika jest zwykle ostatecznością, jednak wierzyciel powinien ją rozważyć, gdy dłużnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań pomimo upomnień. Pełnomocnik ten na podstawie wydanego przez sąd tytułu egzekucyjnego może podjąć odpowiednie działania zmierzające do uregulowania zaległych zobowiązań. Skorzystanie z pomocy komornika przy windykacji długów może okazać się przydatne zwłaszcza w przypadku kontrahentów, którzy celowo unikają płacenia należności. Należy pamiętać, że pełnomocnik sądowy działa w granicach prawa, a podejmowane przez niego czynności są regulowane odpowiednimi przepisami. Wierzyciel powinien też dobrze poznać swoje prawa i obowiązki w procesie egzekucyjnym.

Jak wygląda wszczęcie postępowania komorniczego?

Postępowanie komornicze rozpoczyna się od złożenia wniosku egzekucyjnego przez wierzyciela do komornika sądowego. Dokument ten musi zawierać tytuł wykonawczy w postaci prawomocnego orzeczenia sądu, a także dokładne dane dłużnika. Następnie urzędnik ten dokonuje formalnej oceny wniosku i sprawdza jego zgodność z przepisami. Po przyjęciu tego dokumentu wydaje on postanowienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego i zawiadamia o tym dłużnika. Osoba zadłużona ma wtedy określony czas na dobrowolne uregulowanie zobowiązań. Jeśli jednak to nie nastąpi, pełnomocnik sądowy przystępuje do działań egzekucyjnych.

Jak przebiega egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza polega na zajęciu majątku dłużnika w celu zaspokojenia wierzytelności. Pierwszym krokiem jest identyfikacja sytuacji finansowej osoby zadłużonej. Komornik ma prawo zająć różne części majątku – m.in. wynagrodzenie za pracę, rachunki bankowe, nieruchomości i inne wartościowe przedmioty. Następnie są one wyceniane i mogą zostać sprzedane podczas licytacji komorniczej. Środki uzyskane ze sprzedaży są przeznaczane na pokrycie długu oraz kosztów postępowania. Dłużnik ma prawo do odwołać się od działań komornika, jednak musi to zrobić w określonym terminie. Proces egzekucji jest monitorowany przez sąd, który nadzoruje prawidłowość działań komornika. Wierzyciel powinien regularnie śledzić postępy w sprawie i utrzymywać kontakt z komornikiem.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego może pomóc w odzyskaniu wszystkich należności przez wierzyciela. Należy jednak pamiętać, że decyzja o skorzystaniu z usług komornika powinna być dobrze przemyślana. W naszej opinii wierzyciel powinien w pierwszej kolejności wykorzystać wszystkie formy polubownego rozstrzygnięcia sporu z dłużnikiem. A jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Daj znać w komentarzu.