Czy komornik sądowy może zająć rentę, emeryturę?

sie 17, 2023 | Aktualności

Proces egzekucji komorniczej może wywoływać wiele pytań i niepewności, zwłaszcza wśród osób pobierających emeryturę czy rentę. Czy świadczenia te mogą zostać zajęte przez komornika? Czy emerytura i renta są nienaruszalne dla działań komorniczych? W niniejszym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu, próbując wyjaśnić, w jakim stopniu świadczenia te są narażone na działania egzekucyjne.

Czy komornik sądowy może zająć rentę? 

Regulacje dotyczące egzekucji komorniczej z renty różnią się nieco od tych dotyczących wynagrodzeń czy świadczeń emerytalnych. Wysokość kwoty, którą komornik może zająć z renty, jest ustalana procentowo i zależy od kwoty renty przyznanej na określony rok.

Jak dużo komornik może zająć z renty, zależy od rodzaju zadłużenia. Dla przykładu:

  • jeżeli dług jest niewiązany z alimentami, komornik może zająć jedynie 25% kwoty renty,
  • w przypadku długów alimentacyjnych komornik może zająć aż do 60% kwoty renty,
  • jeśli natomiast długi są związane z ośrodkami zdrowia, komornik może zająć do 50% kwoty renty.

Warto również wiedzieć, jaka jest kwota wolna od zajęcia z renty w 2023 roku. Otóż kwota renty, której nie może zająć komornik, wynosi:

  • dla długów niezwiązanych z alimentami – 1003,83 zł,
  • dla długów alimentacyjnych – 353,38 zł,
  • dla długów wobec instytucji zdrowotnych, takich jak domy opieki społecznej czy zakłady opiekuńczo-lecznicze – 669,22 zł.

Dodatkowo kwota 1003,83 zł jest chroniona przed egzekucją komorniczą w kontekście zobowiązań wymienionych w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Osoby zalegające z opłatą alimentów, czy to na rzecz swoich dzieci, czy współmałżonka, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, gdyż prawo w tych przypadkach jest bardzo surowe. Z drugiej strony, osoby, które muszą spłacić długi niezwiązane z alimentami, dysponują większą częścią swojej renty, gdyż mniej z niej jest zajmowane przez komornika.

Komornik sądowy a zajęcie emerytury

W trakcie procesu egzekucyjnego komornik ma prawo zająć świadczenia emerytalne. To prawo obowiązuje bez względu na to, czy dłużnik, będący beneficjentem takiego świadczenia, dodatkowo pracuje. Komornik może pobrać określoną kwotę z konta dłużnika, jednak musi to zrobić w ramach przepisów prawa. Warto zaznaczyć, że roszczenia, które mogą być egzekwowane, możemy podzielić na dwa główne typy: niealimentacyjne i alimentacyjne.

Roszczenia niealimentacyjne obejmują wszelkiego rodzaju długi wynikające z nieopłaconych rat kredytów lub pożyczek, nieuregulowanych rachunków, a także niewypłaconych grzywien czy kar pieniężnych. Innymi słowy, obejmują wszystko, co nie jest związane ze świadczeniem alimentacyjnym. W takim przypadku komornik może zająć najwyżej 25% miesięcznego świadczenia emerytalnego. Po marcowym procesie waloryzacji rent i emerytur najmniejsza kwota, która jest wolna od egzekucji komorniczej w przypadku emerytury, wynosi 1191,33 zł.

Czy komornik może zająć trzynastą i czternastą emeryturę? 

Jest pewna informacja, która może przynieść ulgę dłużnikom, którzy otrzymują świadczenia emerytalne. Dodatkowe, trzynaste i czternaste emerytury, są regulowane przez ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, a nie przez ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z tymi przepisami, komornik nie ma prawa do potrącania ani egzekucji z żadnego z tych dodatkowych świadczeń. Oczywiście, to nie zwalnia emerytów z długami od podjęcia kroków w celu uregulowania swoich zobowiązań, wykorzystując te dodatkowe fundusze.

Komornik sądowy ma prawo zająć część świadczeń emerytalnych i rent, jednak proces ten jest ściśle regulowany prawem, aby zapewnić, że dłużnik zachowa minimalne środki do życia. Różne są kwoty, które mogą zostać zajęte, w zależności od typu długu – alimentacyjnego czy niealimentacyjnego. Ponadto dodatkowe świadczenia takie jak trzynasta i czternasta emerytura, są chronione przed egzekucją komorniczą.