Co może zająć komornik, czy komornik może zająć samochód?

wrz 15, 2023 | Aktualności

Komornik sądowy to urzędnik państwowy, którego zadaniem jest egzekwowanie należności na podstawie tytułów wykonawczych. Jednak nie każdy majątek można zająć, i warto znać swoje prawa w tej kwestii. Czy komornik może zająć samochód? Jakie są zasady i ograniczenia dotyczące egzekucji komorniczej?

Co może zająć komornik?

Komornik sądowy podczas windykacji długów ma możliwość zajęcia różnych rodzajów majątku dłużnika, działając na podstawie tytułu wykonawczego, aby zaspokoić roszczenia wierzyciela. Do najczęściej zajmowanych elementów majątku należą pieniądze, zarówno w formie gotówki, jak i środków zgromadzonych na kontach bankowych. Komornik może również zająć nieruchomości, takie jak domy, mieszkania, działki czy garaże. W skład zajmowanego majątku wchodzą także ruchomości, czyli na przykład meble, sprzęt RTV/AGD, komputery, maszyny i inne urządzenia. Nie są one jedynymi celami działań komorniczych, ponieważ możliwe jest również zajęcie wartości papierowych takich jak akcje czy obligacje. Ponadto zajęta może zostać część wynagrodzenia za pracę, choć tu obowiązują pewne ograniczenia, mające na celu ochronę minimalnych środków do życia dłużnika. Ostatnia kategoria to inne prawa majątkowe, na przykład prawa autorskie, patenty czy udziały w spółkach.

Czego komornik nie może zająć?

Zgodnie z polskim prawem, komornik nie ma prawa zająć pewnych rzeczy, które są uznawane za środki do życia codziennego. Do tych zalicza się na przykład:

  • odzież,
  • obuwie,
  • podstawowe meble i sprzęty domowe niezbędne do egzystencji,
  • potrzebne narzędzia do wykonywania zawodu

Czy komornik może zająć samochód?

Warto wiedzieć, że komornik może zająć samochód, ale są pewne ograniczenia tego procederu. Jeśli samochód jest niezbędny do wykonywania zawodu przez dłużnika, na przykład dla taksówkarza, to egzekucja komornicza może być ograniczona lub nawet niemożliwa. Dobrze jednak pamiętać, że ostateczna decyzja zależy od interpretacji komornika i sądu.

Komornik w Polsce ma prawo zająć różne rodzaje majątku dłużnika, w tym również samochód, aby zaspokoić roszczenia wierzyciela. Procedury egzekucyjne są regulowane przez prawo i zazwyczaj wymagają uprzedniego postępowania sądowego. Warto jednak zwrócić uwagę, że istnieją pewne wyjątki i ochrony prawne, które mogą uniemożliwić zajęcie samochodu używanego do celów zarobkowych lub będącego jedynym środkiem transportu rodziny.