Jak sprawdzić stan zadłużenia u komornika sądowego?

gru 20, 2023 | Aktualności

Zadłużenie u komornika często wiąże się ze skomplikowanymi sytuacjami życiowymi, takimi jak wypadek, utrata pracy czy choroba​. Warto znać swój aktualny stan zadłużenia, ponieważ może to pomóc w zarządzaniu swoimi finansami. W dzisiejszym artykule pokazujemy różne metody sprawdzania stanu zadłużenia u komornika, o tym poniżej.

Metody sprawdzania zadłużenia

Wyróżniamy dwie główne metody, jak chodzi o sprawdzanie stanu zadłużenia, opiszemy je szczegółowo poniżej.

1. Bezpośredni kontakt z komornikiem

Możesz zapytać komornika o wysokość długu bezpośrednio lub poprzez pismo. Komornik jest zobowiązany do udzielenia informacji o stanie egzekucji na pisemny wniosek dłużnika. Wniosek o udzielenie informacji o zadłużeniu może zostać złożony zarówno przez dłużnika, jak i wierzyciela, niezależnie od wysokości zadłużenia. Takie prawo przysługuje podczas trwania postępowania egzekucyjnego, a za złożenie wniosku nie pobiera się opłat​. Wniosek musi być złożony w formie pisemnej i skierowany bezpośrednio do komornika, dostarczony osobiście, albo wysłany drogą pocztową. Prośby kierowane telefonicznie, mailowo, czy przez inne osoby nie będą rozpatrywane​.

Komornik jest zobowiązany do udzielenia informacji na temat stanu zadłużenia, sposobu przeprowadzania czynności komorniczych, wysokości roszczeń, metod prowadzenia egzekucji, zobowiązań wobec innych wierzycieli oraz kosztów wygenerowanych przez działania komornika. Nie ma jednak ściśle określonego terminu, w jakim komornik musi odpowiedzieć na wniosek​.

2. Sprawdzenie w bazach dłużników

Dodatkowym źródłem informacji mogą być rejestry dłużników, takie jak BIK i KRD. W tych bazach można sprawdzić bieżący stan zadłużenia oraz inne zobowiązania​ finansowe, jak produkty na raty. Możesz pobrać bezpłatny raport o stanie zadłużenia z ERIF raz na pół roku. KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów, również oferuje bezpłatne raporty raz na pół roku​. Raport z BIK, zawierający również dane z BIG InfoMonitor, jest płatny i kosztuje 49 zł​.

Jak napisać wniosek o zadłużeniu do komornika?

Wniosek powinien zawierać Twoje dane osobowe, dane komornika, sygnaturę akt, dane wierzycieli oraz szczegółowe żądanie informacji o stanie zadłużenia​. Określ, o jakie informacje prosisz komornika i dlaczego są one potrzebne. Można tu również podać odpowiednią podstawę prawną, taką jak artykuł 763 kodeksu postępowania cywilnego​. Wyślij pismo listem poleconym, najlepiej z potwierdzeniem odbioru, lub dostarcz je osobiście do kancelarii komorniczej, prosząc o pokwitowanie​. Możesz poprosić o przesłanie przez komornika kopii karty rozliczeniowej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, która zawiera informacje o kwotach już wyegzekwowanych od dłużnika oraz o sposobie ich egzekucji​.

Pamiętaj, że im bardziej szczegółowy wniosek, tym większa szansa na uzyskanie kompleksowej odpowiedzi o stanie zadłużenia. Mamy nadzieję, że nasz artykuł rozjaśnił sprawę i teraz wiesz, jak sprawdzić stan zadłużenia finansowego u komornika sądowego. Masz jeszcze jakieś pytania lub wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu.