Czy można zatrzymać egzekucję komorniczą?

sty 31, 2024 | Aktualności

Wiele osób zastanawia się, czy proces egzekucji komorniczej może zostać zatrzymany, dlatego też w naszym dzisiejszym artykule bierzemy na tapet właśnie ten temat. Jesteś jedną z tych osób? Zapraszamy do lektury dzisiejszego tekstu! 

Jakie są możliwości zawieszenia egzekucji komorniczej?

Na początku chcemy podkreślić, że istnieje możliwość zatrzymania egzekucji komorniczej. A jak dokładnie to wygląda? O tym przeczytacie poniżej. 

Zawieszenie egzekucji komorniczej na wniosek dłużnika

Możliwe jest złożenie pisma do komornika o wstrzymanie egzekucji, co może nastąpić na każdym etapie postępowania. Wniosek taki powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

Zawieszenie na wniosek wierzyciela

Wierzyciel również może wnioskować o zawieszenie egzekucji, co ma miejsce, gdy zdecyduje się na ugodę z dłużnikiem lub gdy dłużnik spłaca zobowiązanie.

Zatrzymanie działań komornika z mocy prawa

W niektórych przypadkach postępowanie zostaje zawieszone automatycznie, np. podczas ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez dłużnika, czy wszczęcia postępowania naprawczego.

Wstrzymanie egzekucji przez sąd

Sąd może zdecydować o zawieszeniu egzekucji komorniczej, jeśli dłużnik przedstawi odpowiednie zabezpieczenie finansowe. Zabezpieczenie to ma na celu zagwarantowanie, że wierzyciel otrzyma należne świadczenie, nawet jeśli postępowanie egzekucyjne zostanie wstrzymane. Na przykład, dłużnik może złożyć kaucję lub inne zabezpieczenie majątkowe, które będzie równowartością długu lub części długu, co może przekonać sąd do zawieszenia egzekucji na określony czas.

Jakie są przykłady zawieszenia egzekucji?

Zawieszenie egzekucji komorniczej jest możliwe w przypadkach związanych z alimentami oraz w kontekście postępowań restrukturyzacyjnych. W sytuacji świadczeń alimentacyjnych dłużnik ma możliwość zawieszenia postępowania egzekucyjnego poprzez uregulowanie wszystkich wymagalnych świadczeń i złożenie odpowiedniej sumy na rachunek depozytowy. Jest to forma zabezpieczenia interesu wierzyciela, który w tym przypadku to osoba uprawniona do alimentów. Z kolei w kontekście działalności gospodarczej, możliwość zawieszenia egzekucji otwiera wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to procedura, która umożliwia przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej restrukturyzację zadłużenia i tym samym czasowe wstrzymanie działań komornika, co pozwala na stabilizację sytuacji finansowej firmy i uniknięcie dalszych negatywnych konsekwencji związanych z egzekucją.

Czy możliwe jest umorzenie egzekucji komorniczej?

Umorzenie egzekucji jest możliwe w przypadkach, takich jak brak zdolności do udziału w postępowaniu przez wierzyciela lub dłużnika, nierentowność finansowa egzekucji, brak działania ze strony wierzyciela przez sześć miesięcy, utrata mocy tytułu wykonawczego, czy nieprawidłowy podmiot egzekucji.

Bez wątpienia egzekucja komornicza jest procesem stresującym, ale istnieją legalne ścieżki jej wstrzymania lub umorzenia. A czy Wy mieliście do czynienia z tego typu procesem? Koniecznie podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach!