Czy możliwe jest zwolnienie od kosztów komorniczych?

gru 11, 2023 | Aktualności

Sprzedaż majątku i cennych rzeczy należących do dłużnika przyczyniają się do tego, że całe postępowanie egzekucyjne zwykle jest bardzo stresujące dla osoby zadłużonej. Kto zwykle zostaje pociągnięty do pokrycia kosztów komorniczych? Czy istnieje możliwość zwolnienia z ich płacenia? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

Kto pokrywa koszty komornicze?

Do pokrycia kosztów komorniczych zwykle zostaje pociągnięta osoba, wobec której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Dłużnik powinien uregulować podstawowe opłaty, ale także ewentualne dodatkowe koszty, jeśli jego zachowanie utrudnia proces odzyskiwania należności. W pewnych przypadkach, jeśli osoba zadłużona nie jest w stanie pokryć kosztów komorniczych ze względu na trudną sytuację finansową, istnieje możliwość ich obniżenia lub zwolnienia na podstawie decyzji sądu.

Ile kosztuje egzekucja komornicza?

Koszty komornicze w procesie odzyskiwania należności obejmują podstawową opłatę egzekucyjną w wysokości 10% całej kwoty długu, którą dłużnik jest zobowiązany uiścić pełnomocnikowi sądowemu. Jeśli jednak osoba zadłużona spłaci całe zobowiązanie w ciągu miesiąca od otrzymania informacji o wszczęciu egzekucji, może ona skorzystać z preferencyjnej stawki wynoszącej 3%, co może znacząco obniżyć koszty komornicze.

W przypadku umorzenia długu poprzez jego spłatę lub zawarcie porozumienia z wierzycielem dłużnik może być zobowiązany do zapłacenia opłaty w wysokości 5%. Warto zaznaczyć, że poza tymi podstawowymi opłatami, osoba zadłużona może zostać pociągnięta do pokrycia dodatkowych kosztów za utrudnianie lub opóźnianie czynności komorniczych. O tym, ile dłużnik będzie musiał zapłacić za przeprowadzenie procesu egzekucyjnego, zwykle decyduje sąd na podstawie sytuacji finansowej osoby borykającej się z zadłużeniem.

Kiedy dłużnik może zostać zwolniony z kosztów komorniczych?

Podstawą do zwolnienia dłużnika z ponoszenia kosztów komorniczych jest jego trudna sytuacja majątkowa. Podejmowanie negocjacji z wierzycielem w celu ustalenia planu spłaty lub rozłożenia zobowiązania na raty są jednym ze sposobów na uniknięcie opłat. Jeśli dług zostanie umorzony dzięki spłacie lub porozumieniu, sąd może rozważyć zwolnienie dłużnika z kosztów komorniczych. Osoba zadłużona musi dostarczyć do sądu odpowiednie dokumenty i udowodnić, że rzeczywiście znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Naszym zdaniem dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z porady prawnika, który nie tylko może pomóc przygotować wniosek, ale także reprezentować interesy dłużnika w sprawie zwolnienia z kosztów komorniczych.

Kosztami komorniczymi zwykle zostaje obciążony dłużnik, którego obowiązkiem jest uregulowanie opłat ustalanych na podstawie wysokości jego zobowiązań finansowych. Osoba zadłużona może jednak ubiegać się o zwolnienie z kosztów komorniczych, jeśli jej aktualna sytuacja finansowa nie pozwala na ich pokrycie. Co sądzisz na ten temat? Zachęcamy do podzielenia się swoją opinią pod artykułem