Czego nie może zająć komornik sądowy?

wrz 18, 2023 | Aktualności

Komornik sądowy to osoba, która ma za zadanie egzekwować długi wierzycieli na mocy wyroku sądowego. Jednak istnieją przepisy prawa, które ograniczają zakres działań komornika. W dzisiejszym artykule omówimy, czego komornik sądowy nie może zająć. Zapraszamy do lektury!

Komornik nie może zająć minimalnego wynagrodzenia

W Polsce obowiązuje minimalne wynagrodzenie, które jest chronione przez prawo przed zajęciem przez komornika. To minimalne wynagrodzenie zależne jest od aktualnych przepisów i zmienia się co pewien czas. Jednak zawsze stanowi pewne minimum, które jest chronione, aby dłużnik miał możliwość zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb.

Dobra niezbędne do życia

Dodatkowo rzeczy, które nie podlegają zajęciu przez komornika to te niezbędne do życia i egzystencji dłużnika oraz jego rodziny. Obejmuje to przedmioty codziennego użytku, takie jak meble, naczynia, ubrania i żywność. Komornik nie może zająć tych przedmiotów, które są niezbędne do normalnego funkcjonowania osoby zadłużonej.

Rzeczy osobiste i niezbywalne prawa

Komornik nie ma prawa zająć rzeczy osobistych, takich jak biżuteria, zdjęcia czy pamiątki rodzinne. Również niezbywalne prawa, takie jak prawo do emerytury, zasiłku, alimentów czy stypendium, są chronione przed windykacją długu.

Mienie współwłaścicieli a zajęcie komornicze

Jeśli dług dotyczy tylko jednej osoby z małżeństwa lub współwłaścicieli nieruchomości, lub innych aktywów, komornik nie może zająć mienia, które należy do współwłaścicieli, którzy nie są dłużnikiem.

Świadczenia socjalne niepolegające zajęciu komorniczemu

Świadczenia socjalne, takie jak 500+ czy renty socjalne, są również chronione przed zajęciem przez komornika. Służą one wsparciu osób o niskich dochodach i są zazwyczaj wyłączone spod egzekucji.

Choć komornik ma prawo egzekwować długi na mocy wyroku sądowego, istnieje wiele ograniczeń i zabezpieczeń, które chronią majątek i prawa dłużników. Jest to niezbędne, aby zapewnić godne życie osobom zadłużonym i chronić ich podstawowe potrzeby. Ważne jest również, aby dłużnicy byli świadomi swoich praw i korzystali z dostępnych środków ochrony przed nadużyciami ze strony komorników.